Villfanget og bærekraftig

All torsk fra Norway Seafoods er villfanget.
Fisken er hentet opp fra det artiske havet i
nord der temperaturen er lav, næringstoffene
mange og vannet rent. Det gir torsken de beste
oppvekstsvilkår.

Les mer om bærekraft