Hopp til hovedinnholdet

Bærekraft

Villfanget fisk - produsert og foredlet i Norge

Vi er opptatt av at fisken du får kjøpt i daglivarebutikken er norsk, kortreist og av god kvalitet. All hvitfisk fra Norway Seafoods er villfanget i det nordøstlige Atlanterhavet, deretter foredlet på en av våre fabrikker langs kysten, for så å bli distributert til butikk.

Les mer: Villfanget hvitfisk

De samfunnsmessige ringvirkningene ved å ha lokal produksjon langs norskekysten er store. Det sikrer arbeidsplasser og stabil drift for arbeiderne ved fabrikkene, men også for store og små aktører innenfor fiskeri og leverandørbedrifter ved kjøp av varer og tjenester. Dette gir igjen skatteinntekter til norske kommuner som bidrar til tjenestetilbud til innbyggerne. 

Villfanget merket