top fw villfanget omoss

Etablert 1876

Fiskemiddager i året 200000000

Lokale fiskere 1702

Tradisjon

Tradisjon

I Norway Seafoods har vi mer enn 130 års erfaring. Gjennom generasjoner har den lokale fiskeflåten levert fersk fisk til oss. I dag forsyner over 1 700 lokale fiskere oss med fisken sin. Det ligger derfor sterke tradisjoner bak den pakken du fisker opp av frysedisken.

Håndverk

Håndverk

Det krever skånsom behandling for å ta vare på den gode smaken i torsken. Fisken renskjæres for hånd og hver enkelt fisk er ulik i størrelse. Derfor vil du legge merke til at filetene i pakken har ulik form og størrelse. Ta det som tegn på at vår torsk er et resultat av en naturlig råvare og ekte håndverk – ikke maskinproduksjon.

Filosofi

Filosofi

Vi lever på naturens premisser. På hva havet gir og på vær og vind. Selv om det er mye vær i Nord-Norge, setter vi alltid sikkerheten først. Likevel går det knapt nok en dag uten at den lokale fiskeflåten leverer fersk fisk til anleggene våre. Derfor finner du alltid ekte, villfanget torsk fra Norway Seafoods i fiskedisken.